Техничко особље


Централна школа

Јока Лазаревић, основна школа

Косана Бајић, основна школа

Анђа Митошевић, средња управна

Рада Бошњак, основна школа

Милена Вујанић, основна школа

Јелица Томић, КВ – кувар

Недељка Керић, основна школа

Ружа Јовановић, основна школа

Бојана Васиљевић, основна школа

Љубица Околић, основна школа

Радислав Петковић, аутомеханичар

Ранко Митровић, електромеханичар

Милан Митошевић, машински техничар

Драшко Боројевић, машински техничар


Подручне школе

ПШ Копривна  Гордана Костић, КВ- кувар

ПШ Копривна  Васо Костић, средња грађевинска

ПШ Врањак  Јадранка Петковић, КВ – кројач

ПШ Врањак  Милан Кузмановић, основна школа

ПШ Дуго Поље  Мирко Лазаревић, основна школа

ПШ Дуго Поље  Небојша Антић, основна школа

ПШ Бријестово Петра Цвијановић, основна школа

ПШ Бријестово Рада Којић, ССС – физ.тех.

ПШ Ботајица  Драгица Шарчевић, основна школа

ПШ Г Ријечани  Биљана Новаковић, основна школа

ПШ К Требава  Стево Јаћимовић, основна школа

ПШ Бабешница  Бранко Панић, основна школа

ПШ Таревци  Мерсија Мехић, основна школа