Биологија


Централна школа
Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије
Магдалена Цветковић, маст. биологије
Дражен Јанковић, проф. биологије

Подручне школе
ПШ Копривна  Бранислав Станковић, наст. биологије и хемије
ПШ Врањак  Бранислав Станковић, наст. биологије и хемије
ПШ Дуго Поље  Дражен Јанковић, проф. биологије