Биологија


Централна школа
Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије
Магдалена Цветковић, маст. биологије
Дражен Јанковић, проф. биологије

Подручне школе
Бранислав Станковић, наст. биологије и хемије
Дражен Јанковић, проф. биологије