Вјеронаука


Централна школа
Горан Пањков, дипл. теолог
Синиша Лазић, дипл. теолог
Шевала Механовић, медреса
Осман Мулахусејновић, медреса

Подручне школе
ПШ Копривна  Јадранко Стојановић, висока богословска
ПШ Врањак  Слободан Тошић, виша богословска
ПШ Дуго Поље  Жељко Матић, дипл. теолог
ПШ Бријестово  Слободан Тошић, виша богословска
ПШ Ботајица  Жељко Матић, дипл. теолог
ПШ К. Требава  Јадранко Стојановић, висока богословска
ПШ Г. Ријечани  Слађан Савић, дипл. теолог
ПШ Таревци  Шевала Механовић, медреса