Вјеронаука


Централна школа
Александар Стевановић, дипл. теолог
Мирослав Драшко, дипл. теолог
Шевала Механовић, медреса
Осман Мулахусеиновић, медреса

Подручне школе
Јадранко Стојановић, теолог
Слободан Тошић, виша богословска
Жељко Матић, дипл. теолог
Слађан Савић, дипл. теолог
Шевала Механовић, медреса