Географија


Централна школа
Радмила Цвијановић, проф. географије
Боро Бјелић, наст. историје и географије

Подручне школе
Софија Кузмановић, наст. историје и географије
Младен Кузмановић, наст. историје и географије