Географија


Централна школа
Радмила Цвијановић, проф. географије
Боро Бјелић, наст. историје и географије

Подручне школе
ПШ Копривна  Софија Кузмановић, наст. историје и географије
ПШ Врањак  Софија Кузмановић, наст. историје и географије
ПШ Врањак   Младен Кузмановић, наст. историје и географије
ПШ Дуго Поље  Младен Кузмановић, наст. историје и географије