Енглески језик


Централна школа
Јелена Ђурић, проф. енглеског језика и књижевности
Вера Дједовић, маст. енглеског језика и књижевности
Бранка Благојевић, проф. енглеског језика и књижевности

Подручне школе
ПШ Копривна  Виолета Маријановић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ Врањак  Виолета Маријановић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ Врањак  Вера Дједовић, маст. енглеског језика и књижевности
ПШ Дуго Поље  Ивана Божичковић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ Бријестово  Виолета Маријановић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ Ботајица  Ивана Божичковић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ К. Требава  Тијана Јелић, проф. енглеског језика и књижевности
ПШ Г. Ријечани  Тијана Јелић, проф. енглеског језика и кћижевности
ПШ Таревци  Тијана Јелићпроф. енглеског језика и књижевности