Историја


Централна школа
Боро Бјелић, наст. историје и географије
Дубравко Галешић, проф. историје

Подручне школе
Софија Кузмановић, наст. историје и географије
Младен Кузмановић, наст. историје и географије
Дубравко Галешић, проф. историје