Историја


Централна школа
Боро Бјелић, наст. историје и географије
Дубравко Галешић, проф. историје

Подручне школе
ПШ Копривна  Софија Кузмановић, наст. историје и географије
ПШ Врањак   Дубравко Галешић, проф. историје
ПШ Врањак   Младен Кузмановић, наст. историје и географије
ПШ Дуго Поље  Младен Кузмановић, наст. историје и географије