Ликовна култура


Централна школа
Јелена Буљић, дипл. графички дизајнер

Подручне школе
ПШ Копривна  Јелена Буљић, дипл. графички дизајнер
ПШ Врањак  Радован Вукосав, дипл. ликовни умјетник
ПШ Врањак  Милијана Маринковић, 
ПШ Дуго Поље Даница Демоњић, проф. разредне наставе и ликовне културе