Ликовна култура


Централна школа
Љиљана Ракић, проф. ликовног васпитања

Подручне школе
Љиљана Ракић, проф. ликовног васпитања
Милијана Маринковић, проф. ликовног васпитања
Даница Демоњић, проф. ликовног васпитања