Математика


Централна школа
Борица Јаковљевић, наставник математике и физике
Ружица Ђокановић, проф. математике и информатике
Добрила Нарић, проф. математике и информатике
Рада Стјепановић, проф. математике и информатике

Подручне школе
Славиша Спасојевић, професор математике и физике
Данијела Старчевић, професор математике и информатике
Бојан Божић, професор математике и информатике
Станислав Накић, професор математике и информатике