Математика


Централна школа
Ружица Ђокановић, проф. математике и информатике
Добрила Нарић, проф. математике и информатике
Борица Јаковљевић, наставник математике и физике

Подручне школе
ПШ Копривна Бојан Божић, професор математике и информатике
ПШ Брањак  Бојан Божић, професор математике и информатике
ПШ Врањак  Станислав Накић, професор математике и информатике
ПШ Врањак  Славиша Спасојевић, професор математике и физике
ПШ Дуго Поље  Данијела Старчевић, професор математике и информатике