Основи информатике


Централна школа
Стана Милошевић, дипл. инж. информатике
Милан Томушиловић, инж. информатике

Подручне школе
ПШ Копривна  Милан Томушиловић, инж. информатике
ПШ Врањак  Стана Милошевић, дипл. инж. информатике
ПШ Врањак  Милан Томушиловић, инж. информатике
ПШ Дуго Поље  Стана Милошевић, дипл. инж. информатике