Српски језик


Централна школа
Грозда Савић, проф. српског језика и књижевности
Ружа Васиљевићпроф. српског језика и књижевности
Љубица Тадићнаст. српског језика и књижевности

Подручне школе
Слађана Пухача, проф. српског језика и књижевности
Бојана Муминовићпроф. српског језика и књижевности
Драгана Танасић, проф. српског језика и књижевности
 Ивана Цвијановићпроф. српског језика и књижевности