Српски језик

Централна школа
Грозда Савић, проф. српског језика и књижевности
Ружа Васиљевић, проф. српског језика и књижевности
Љубица Тадић, наст. српског језика и књижевности

Подручне школе
ПШ Копривна  Слађана Пухача, проф. српског језика и књижевности
ПШ Копривна  Љубица Тадић, проф. српског језика и књижевности
ПШ Копривна  Драгана Танасић, проф. српског језика и књижевности
ПШ Копривна  Бојана Муминовић, проф. српског језика и књижевности
ПШ Копривна  Ивана Цвијановић, проф. српског језика и књижевности
ПШ Врањак  Слађана Пухача, проф. српског језика и књижевности
ПШ Дуго Поље  Бојана Муминовић, проф. српског језика и књижевности