Техничко образовање


Централна школа
Мерид Хердић, проф. техничког образовања и информатике

 Подручне школе
ПШ Врањак  Мерид Хердић, проф. техничког образовања и информатике
ПШ Копривна  Мерид Хердић, проф. техничког образовања и информатике
ПШ Копривна  Негрин Авдић, проф. техничког образовањаи информатике
ПШ Дуго Поље  Мерид Хердић, проф. техничког образовања и информатике