Техничко образовање


Централна школа
Мерид Хердић, проф. техничког образовања и информатике

 Подручне школе
Негрин Авдић, проф. техничког образовањаи и нформатике
Нинослав Суботић, проф. техничког образовања и информатике