Физика


Централна школа
Дара Петровић, наст. математике и физике

Подручне школе
ПШ Копривна  Славиша Спасојевић, проф. математике и физике
ПШ Врањак  Славиша Спасојевић, проф. математике и физике
ПШ Дуго Поље  Данијела Старчевић, проф. математике и физике