Физика


Централна школа
Дара Петровић, наст. математике и физике

Подручне школе
Славиша Спасојевић, проф. математике и физике
Данијела Старчевић, проф. математике и физике