Физичко васпитање


Централна школа
Давид Бјелић, наст. физичког васпитања
Љубиша Лукић, проф. физичког васпитања

Подручне школе
ПШ Копривна  Владимир Спасојевић, проф. физичког васпитања
ПШ Копривна  Владимир Спасојевић, проф. физичког васпитања
ПШ Врањак  Љубиша Лукић, проф. физичког васпитања
ПШ Врањак  Владимир Спасојевић, проф. физичког васпитања
ПШ Дуго Поље  Владимир Спасојевић, проф. физичког васпитања