Физичко васпитање


Централна школа
Давид Бијелић, наст. физичког васпитања
Љубиша Лукић, проф. физичког васпитања

Подручне школе
Владимир Спасојевић, проф. физичког васпитања
Љубиша Лукић, проф. физичког васпитања