Хемија


Централна школа
Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије

Подручне школе
Бранислав Станковић, наст. биологије и хемије
Марина Ђуран, дипл. инж. хемије
Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије