Хемија


Централна школа
Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије

Подручне школе
ПШ Копривна  Бранислав Станковић, наст. биологије и хемије
ПШ Врањак  Марина Ђуран, дипл. инж. хемије
ПШ Дуго Поље  Илија Симеуновић, наст. биологије и хемије