Њемачки језик


Централна школа
Армин Зилић, проф. њемачког језика и књижевности
Биљана Марићпроф. њемачког језика и књижевности

Подручне школе
Биљана Марић, проф. њемачког језика и књижевности
Свјетлана Микић, проф. њемачког језика и књижевности
Слободан Томушиловић, проф. њемачког јез. и књижевности