Њемачки језик


Централна школа

Армин Зилић, проф. њемачког језика и књижевности
Биљана Марић, проф. њемачког језика и књижевности

Подручне школе

ПШ Копривна  Јелена Јањиловић, проф. њемачког јез. и књижевности
ПШ Врањак  Биљана Марић, проф. њемачког језика и књижевности
ПШ Дуго Поље  Свјетлана Микић, проф. њемачког језика и књижевности