I разред

Централна школа
I-1  Гордана Божић, проф. разредне наставе
I-2  Душица Совиљ, проф. разредне наставе
I-3  Снежана Томић, мастер разредне наставе

 Подручне школе
ПШ Копривна  I  Лидија Глишић, проф. разредне наставе
ПШ Врањак  I-II-IV  Биљана Ћајић, проф. разредне наставе
ПШ Дуго Поље  I-V  Бојан Видаковић, проф. разредне наставе
ПШ Бријестово  I-II  Недка Дамјановић, мастер разредне наставе
ПШ Таревци  I  Ружица Илинчић, проф. разредне наставе
ПШ Ботајица  I  Александар Видаковић, проф. разредне наставе