III разред


Централна школа
III-1  Весна Филиповић, проф. разредне наставе
III-2  Сања Поповић, проф. разредне наставе
III-3  Дијана Лазић, проф. разредне наставе

Подручне школе
ПШ Копривна  III-V  Бранка Трипић,  проф. разредне наставе
ПШ Врањак  I-II-III Биљана Ћајић, проф. разредне наставе
ПШ Дуго Поље  II-III  Митар Кршић, мастер разредне наставе
ПШ Бријестово  III-V Јока Матијашевић, проф. разредне наставе
ПШ Таревци  III-V  Милана Врачевић, проф. разредне наставе
ПШ Ботајица  III  Неда Панић, проф. разредне наставе
ПШ К.Требава I-III-V  Зоран Микић, проф. разредне наставе
ПШ Г Ријечани  III-IV-V  Милијана Дамјановић, проф. разредне наставе