IV разред

Централна школа
IV-1  Љиљана Вујанић, проф. разредне наставе
IV-2  Виолета Вукаловић, проф. разредне наставе
IV-3  Тамара Којић, проф. разредне наставе
IV-4  Данка Тодоровић, проф. разредне наставе

 Подручне школе
ПШ Копривна  IV  Татјана Дрпа, проф. разредне наставе
ПШ Врањак  I-II-IV  Биљана Ћајић, проф. разредне наставе
ПШ Дуго Поље  IV  Биљана Боројевић, проф. разредне наставе
ПШ Бријестово  IV-V  Јока Матијашевић, проф. разредне наставе
ПШ Таревци  II-IV  Милана Врачевић, проф. разредне наставе
ПШ Ботајица  III-IV  Маја Дујковић, проф. разредне наставе
ПШ Г Ријечани  II-III-IV Милијана Дамјановић, проф. разредне наставе
ПШ К Требава  II-IV-V  Зоран Микић, проф. разредне наставе