V разред

Централна школа
V-1 Госпава Каишаревић , наст. разредне наставе
V-2  Даница Новаковић, проф. разредне наставе
V-3  Слађана Радоја, проф. разредне наставе

 Подручне школе
ПШ Копривна  II-V  Сања Јанковић, проф. разредне наставе
ПШ Врањак  III-V  Огњен Секуловић, проф. разредне наставе
ПШ Дуго Поље  I-V  Бојан Видаковић, проф. разредне наставе
ПШ Бријестово  IV-V  Јока Матијашевић, проф. разредне наставе
ПШ Таревци  III-V  Слађана Вуковић, проф. разредне наставе
ПШ Ботајица  II-V  Неда Панић, проф. разредне наставе
ПШ К Требава  II-IV-V  Зоран Микић, проф. разредне наставе