Обиљежена два значајна датума

2.10.2019. године у нашој школи су обиљежена два значајна датума 21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“, а у циљу промовисања и очувања мира у локалним заједницама.

21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“

21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“
21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“
21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“
21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља, у оквиру кампање под називом „12 дана мира“

Популацијски фонд Уједињених нација (UNFPA) уз подршку British Embassy Sarajevo жели промовисати све оне напоре у региону усмјерене ка очувању и унапријеђењу мира тако што су повезали 21. септембар – Међународни дан мира и 2. октобар – Међународни дан ненасиља у кампању под називом „12 дана мира“.